Kancelaria świadczy pomoc prawną polegająca na:

  • Udzielaniu porad z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, zabezpieczenia roszczeń, egzekucji i spraw karnych,
  • Sporządzaniu i opiniowaniu umów, statutów, regulaminów i dokumentów rejestrowych Spółek,
  • Sporządzaniu opinii prawnych, projektów ugód i porozumień,
  • Reprezentacji w sądach powszechnych w sprawach cywilnych, w tym rodzinnych , o odszkodowania, gospodarczych i karnych,
  • Przygotowywaniu pozwów, wniosków oraz pism procesowych,
  • Wnoszeniu środków odwoławczych, w tym do Sądu Najwyższego,
  • Dochodzenia należności w postępowaniu egzekucyjnym,
  • Prowadzeniu postępowania w Elektronicznym Postępowaniu Upominawczym (EPU)